سرزمين غم هاي پنهان

غم نوشته هاي من

2014/02/16

صدای پای زمستان

sheffieldweddingphotographers_081

صدای پای زمستان به گوش میرسد
نمی دانم
این روزها خانه زندان است
یا که زندان خانه من است
دیگر در کوچه ها ازدحامی نیست
همه در حرکتند، تند و شتابان
همه می خواهند زود برسند
اداره ، مدرسه و یا خانه
و باز حرکت . جنب و جوشی دیگر

صدای پای زمستان به گوش میرسد و
صدای زوزه باد از پشت درهای کیپ شده
از پشت پنجره ای که روزهاست باز نشده
دیگر در کوچه ها ازدحامی نیست
همه گریزانن از سرمای زمستان …

بی نظر »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. پیگیری از سایت

Leave a comment

*


قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت
براي وبلاگ سرزمين غم هاي پنهان