سرزمين غم هاي پنهان

غم نوشته هاي من

2013/12/08

دل بي وفا..

110

اندر دل بی وفا غم و ماتم باد
آن را که وفا نیست زعالم کم باد
دیدی که زمن هیچ کس یاد نکرد
جز غم که هزاران آفرین بر غم باد

 

بی نظر »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. پیگیری از سایت

Leave a comment

*


قدرت گرفته از ورد پرس فارسي توسط نت سايت
براي وبلاگ سرزمين غم هاي پنهان